22 lis 2008

Sailing Trip - opowiadanie storm at the sea

 Three friends decided to spend holidays together. In August, Tony, Paul and Jason went sailing in the Pacific Ocean. They were very excited but unfortunately it was not their perfect holidays.
 One morning, the weather was favourable for a cruise so the men set off for a boat ride. When they were standing on the deck of the boat , suddenly black clouds gathered above them. 
 The gale was blowing and the boat started to rock from side to side. Huge waves were crashing against the boat. The men were scared. 
 All of a sudden, the lightning flashed. A bolt of lightning struck the boat and the mast burst into flames. When the boat was sinking slowly, Tony radioed for help. Fortunately, they had a life raft so they jumped into it. They had been waiting for two hours for help before the coastguard appeared. 
 At last they were safe and sound. After this accident, the men decided to watch the weather forecast before every cruise.  

20 lis 2008

Matura rozszerzona wypowiedź pisemna Język angielski Ilona Gąsiorkiewicz Kozłowska - Niepełnosprawni są wśród nas

Oto skrótowe opracowanie 1-go tematu:

We can not say that the business of the handicapped does not concer us. We live in one society and we should do with might and main to make their lives better and more comfortable.

Therefore, if we know that handicapped people are among us, what the society, the government and local authorities should do?

  • society: should treat them as equals
  • when necessary, help them with shopping, everyday duties
  • government: should give them special pension because they need a lot of medicines which are often expensive
  • provide free access to psychologists 
  • local authorities: should build more approaches and provide proper public transport
  • organise clubs for the handicapped where they could meet 

We know that handicapped people are among us, so try to be kind and make them feel comfortable in their society.

19 lis 2008

5 następnych rozmówek - uzyskiwanie, udzielanie informacji

6.

– Hello, I’d like to know what kind of rooms you have?

- How much is a single room?

- What kind of facilities do you offer?

7.

– I graduated from A.M University in Poznań, I received 2 years training in Johnson’s Company.

- I’m interested in your offer because your company is the best on the market and you have well qualified employees. 

- I’m ambitious, reliable, patient and really like meeting new people.

8.

– Hello, I’d like to change my ticket reservation for flight to Poland. My flight number is A227BF0, on 27th September 2007.

- When do you have the nearest available flight to Poland?

- O.K. I’d like to make a reservation this date on Friday 5th October 2007.

9.

– Excuse me, where can I see the Modern Art exhibition?

- Is it possible to take photos there?

- Where can I buy some souvenirs?

10.

– Where do you come from?

- What do you do?

- How long are you going to stay in Poland?

18 lis 2008

Opracowanie rozmówek

Opracowanie rozmówek - matura podstawowa - uzyskiwanie/udzielanie informacji.
Polecenia z podręcznika wydawnictwa Omega "Język angielski Matura" autorstwa Ilony Gąsiorkiewicz Kozłowskiej.

1.
-How can I get to Brighton?
- Could you book a single ticket for me in a hotel or a guest-house, please?
-What kind of tourist attractions are there in Brighton?/ What can I visit in Brighton?

2.
-Where is the nearest swimming-pool?
-When is it open?
-How much is a ticket for students?

3.
-Hello, I’m calling about your advertisement. I’d like to know where your flat is located?
-Is it fully furnished?
-How much is the rent for a week?

4.
- You should catch bus number 5 and get off at the bus stop in Flower street.
-The best supermarket is in Lipowa Street, it’s really cheap.
- Of course you can pay everywhere by credit card.

5.
- I think you can visit me in the middle of October.
- How long would you like to stay?
- It’s autumn, so you should get warm clothes like jumpers, trousers, a jacket etc.

Nowy świetny słownik

Tym razem chciałabym polecić nowy ale rewelacyjny słownik online. Jest to darmowe narzędzie, które ma ogromną bazę danych i z pewnością Was nie zawiedzie. Tłumaczy nie tylko z języka angielskiego, ale i niemieckiego, francuskiego, a nwet rosyjskiego.
Serdecznie polecam!
I zapraszam na stronę www.megaslownik.pl

12 mar 2008

Program Text to Speech

Polecam darmowy program espeak. Ściągniesz go tutaj

2 mar 2008

FCE, CAE i inne egzaminy Cambridge

Witam,
Na stronie www.rzeczpospolita.pl/tematy/testy-ang/
są wszystkie potrzebne informacje o egzaminach.
Zapraszam.
O zmianach przeczytasz na stronie http://www.britishcouncil.pl/pdf/fce%20cae%20review.pdf

27 lut 2008

FAQ maturalne

CZYLI KILKA PYTAŃ O NOWĄ MATURĘ USTNĄ NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

1.Czy egzamin ustny z języka obcego jest obowiązkowy?

Oczywiście. Musisz wybrać jeden język nowożytny. Np. angielski. No, chyba, że nie planujesz zdać matury...

2.Kiedy mam zdecydować na jakim poziomie chcę zdawać maturę ustną z języka obcego?

Zdecydować trzeba już na początku nauki w klasie maturalnej. Do końca września. Potem można oczywiście zmienić zdanie i zgłosić taki wniosek w sekretariacie szkolnym, choć często nie jest to przeprowadzane w trybie natychmiastowym i zdarza się, że trzeba troszkę poczekać, aby sekretariat szkoły przekazał tę informację do centralnej komisji egzaminacyjnej. Masz czas na zmiany do grudnia. A wówczas masz już pewność, że będziesz zdawać egzamin na takim poziomie, na jakim sobie życzysz. O termin możliwości zmiany Twojej decyzji co do poziomu egzaminu najlepiej spytaj w szkole, w sekretariacie lub też swojego nauczyciela anglistę. Najlepiej jak najwcześniej trzeba
się zorientować jaki poziom jest wymagany na uczelni, na którą planujemy się dostać. Jeśli wystarczy tylko podstawowy poziom na maturze ustnej, zatem nie musisz się wysilać i zdawać matury ustnej na poziomie rozszerzonym.

3.Czy egzamin pisemny i ustny trzeba zdawać na takim samym poziomie?

Nie trzeba. Można na przykład zdawać maturę ustną na poziomie podstawowym, a maturę pisemną na rozszerzonym. Jednak często, gdy uczelnia wymaga poziomu rozszerzonego, dotyczy to zarówno egzaminu ustnego, jak i pisemnego. Musisz się zorientować jakie wymagania stawia potencjalnym kandydatom uczelnia, do której chcesz się dostać. Jeśli Twoja uczelnia wymaga egzaminu ustnego na poziomie podstawowym, wówczas nie musisz się wysilać, aby zdać egzamin ustny na poziomie rozszerzonym, ponieważ tak czy inaczej nie będzie to brane pod uwagę.

4.Ile minut trwa egzamin ustny?

Tylko 10 minut! Czasu to niewiele na zaprezentowanie swoich możliwości... Ale, w realu, to przecież matura ustna nie trwa aż tak długo, czasem nawet połowa tego czasu wystarczy na opracowanie wszystkich zadań i uzyskanie maksymalnej liczby punktów. I tutaj ważna informacja, która może Ci pomóc Ci uniknąć niepotrzebnych nerwów – przyjdź na swój egzamin maturalny ustny znacznie wcześniej niż sugeruje Ci podana informacja o godzinie – może zdarzyć się – i często się zdarza, że abiturienci, którzy przed Tobą podejdą do matury ustnej uporają się ze swoimi zadaniami maturalnymi przed czasem i szybciej odpowiedzą na pytania, zatem czas Twojej matury przyspieszy się i zamiast wejść na 11.30, komisja wezwie Cię już o godzinie 10. Zatem, nie czekaj aż do ostatniej chwili i pojaw się wcześniej przed salą egzaminacyjną.

5.Ile czasu mam na przygotowanie się do egzaminu ustnego?

Tylko 5 minut! Wykorzystaj ten czas pożytecznie. Zapoznaj się z zadaniami, pomyśl i zrelaksuj.

6.Co mam zrobić po wejściu na salę egzaminacyjną?

Najpierw przywitaj komisję. Najlepiej po angielsku. Coś w rodzaju “Hello!” lub “Good morning” ewentualnie “Good afternoon”... Wylosuj zestaw i usiądź przy stoliku i wykorzystaj na maxa swoje 5 minut :) Możesz robić sobie notatki na kartce i wykorzystać je podczas egzaminu.

7.Ile jest zadań na maturze ustnej?

Są tylko 2 zadania.

8.Na czym polega pierwsze zadanie?

Pierwsze zadanie to trzy tak zwane rozmowy sterowane. Zadanie to polega na przeprowadzeniu trzech rozmów z egzaminatorem, w oparciu o scenariusz podany w zadaniu. Rozmówka pierwsza to uzyskiwanie i udzielanie informacji. Rozmówka druga to relacjonowanie wydarzeń, trzecia natomiast dotyczy umiejętności negocjowania. W każdym poleceniu jest napisane kto rozpoczyna rozmowę – czy Ty czy egzaminator. W każdym z tych poleceń masz zrealizować każdą z podanych informacji w wypunktowanych kropkach.
Np.

A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji:
Chcesz wyjechać na wakacje do Londynu na kurs językowy. Dzwonisz do szkoły językowej, aby zdobyć kilka informacji:
·cenę i termin kursu,
·długość i częstotliwość zajęć,
·możliwość zakwaterowania
(rozmowę rozpoczyna zdający)

B. Relacjonowanie wydarzeń:
Wczoraj byłeś/byłaś z przyjaciółmi w restauracji. Dzwoni do Ciebie znajomy z Francji, któremu opowiadasz tym wydarzeniu:
·jak dotarliście na miejsce,
·co zamówiliście,
·co interesującego wydarzyło się w trakcie posiłku.
(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

C. Negocjowanie:
Twój znajomy z Holandii chce rozpocząć studia zagranicą.
·zaproponuj mu studia w Polsce,
·zaprzecz, iż brak znajomości języka polskiego jest przeszkodą w rozpoczęciu studiów,
·zaproponuj możliwość rozwiązania tego problemu.
(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

9.Na czym polega drugie zadanie?
Drugie zadanie polega na opisaniu ilustracji w wylosowanym zestawie i udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania egzaminatora. Pierwsze z tych pytań dotyczy bezpośrednio sytuacji
przedstawionej na ilustracji, drugie natomiast jest bardziej ogólne, ale tematycznie powiązane z ilustracją.

10.Jak wygląda punktacja poszczególnych części egzaminu?

Zadanie 1.
Rozmowy sterowane
Zadanie 2.
Rozmowa na podstawie ilustracji
Uzyskiwanie, udzielanie informacji
Relacjonowanie wydarzeń
Negocjowanie
Opisywanie ilustracji
Wyrażanie opinii
0-3 pkt
0-3 pkt
0-3 pkt
0-2 pkt
0-4 pkt
Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2.
0-5 pkt
Suma punktów = 20

Na egzaminie najważniejsza jest komunikatywność. Fakt, że potrafisz umiejętnie przekazać treść zawartą w Twoim scenariuszu i poprawnie udzielisz odpowiedzi na pytania do obrazków liczą się najbardziej. Za treść w sumie możesz otrzymać aż 15 punktów, czyli 75% całości.
Każda z rozmów sterowanych jest oddzielnie oceniana. W każdym scenariuszu są trzy podpunkty, które powinieneś zrealizować. Za każdy z nich otrzymasz po 1 punkcie, czyli za każdą rozmowę sterowaną możesz otrzymać do 3 punktów.
Np.

A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji:
Chcesz wyjechać na wakacje do Londynu na kurs językowy. Dzwonisz do szkoły językowej, aby zdobyć kilka informacji:
·cenę i termin kursu, (0-1 pkt)
·długość i częstotliwość zajęć, (0-1 pkt)
·możliwość zakwaterowania (0-1 pkt)
(rozmowę rozpoczyna zdający)

B. Relacjonowanie wydarzeń:
Wczoraj byłeś/byłaś z przyjaciółmi w restauracji. Dzwoni do Ciebie znajomy z Francji, któremu opowiadasz tym wydarzeniu:
·jak dotarliście na miejsce, (0-1 pkt)
·co zamówiliście, (0-1 pkt)
·co ciekawego wydarzyło się w trakcie posiłku. (0-1 pkt)
(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

C. Negocjowanie:
Twój znajomy z Holandii chce rozpocząć studia zagranicą.
·zaproponuj mu studia w Polsce, (0-1 pkt)
·zaprzecz, iż brak znajomości języka polskiego jest przeszkodą w rozpoczęciu studiów, (0-1 pkt)
·zaproponuj możliwość rozwiązania tego problemu.
(0-1 pkt)
(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

A zatem, za każdą udzieloną odpowiedź na każdą z kropek (podpunktów), możesz uzyskać 1 punkt, co daje razem 9 punktów. 1 punkt otrzymasz jeśli całkowicie i zgodnie z poleceniem przeprowadzisz rozmowę z egzaminatorem. Nie otrzymasz punktu jeśli Twoja wypowiedź nie będzie zrozumiała, niezgodna z poleceniem, lub też niepełna. Np. Zdanie: “I hungry” jest zrozumiałe, choć błędne, ponieważ powinieneś/aś powiedzieć “I'm hungry” (Jestem głodny/a). Zatem w takim przypadku otrzymasz punkt za przekazanie treści, ale błąd zostanie wzięty pod uwagę przy podliczaniu punktów za umiejętności językowe.
Pamiętaj o tym, że Twój egzaminator ma za zadanie „wczuć się” w obcokrajowca, który chce zrozumieć treść Twojej
wypowiedzi, ale nie jest nastawiony wrogo wobec swojego rozmówcy i nawet drobne potyczki w wymowie, czy też braki w znajomości gramatyki mu nie przeszkadzają w zrozumieniu Twojej wypowiedzi.
Ponadto, oceniana jest jakość Twojego języka, za co możesz uzyskać od 0 do 5 punktów. Brana tu jest pod uwagę nie tylko Twoja wypowiedź na rozmowach sterowanych, ale i również przy opracowaniu zadania drugiego, czyli rozmowy na podstawie ilustracji.

Np.
Polecenie pierwsze do obrazka zawsze brzmi: opisz, co widzisz na ilustracji. Za pełną odpowiedź na to polecenie otrzymasz do 2 punktów. Koniecznym wymogiem jest podanie odpowiedzi na dwa pytania co do obrazka:
1.Kogo/co widzisz na ilustracji?
2.Co się na niej dzieje? Jaką czynność wykonuje/ą postaci na niej przedstawione?
Tych pytań nie zada Ci egzaminator, ale Ty sam/sama musisz to wiedzieć.
Można również dokładniej opisać rysunek udzielając odpowiedzi na pytania dodatkowe, np:
1.Jaka jest pogoda? (np. Jest słoneczny dzień, bezchmurne niebo)
2.W jakim nastroju są osoby przedstawione na obrazku? (np. Panowie na obrazku są zadowoleni i uśmiechnięci)
3.Dlaczego są w takim nastroju? (np. Dziewczyny na zdjęciu są smutne i przygnębione, ponieważ prawdopodobnie nie zdały egzaminu na prawo jazdy)
4.Gdzie znajdują się postaci na obrazku? (np. Prawdopodobnie na ulicy ruchliwego miasta)
5.Jak są ubrane? (np. Mają na sobie eleganckie garnitury)
6.Jakie barwy dominują? (np. Jest wiele zieleni, co daje wrażenie spokoju, relaksu i ciszy)
7.Jakie są cechy fizyczne osób/przedmiotów/zjawisk przedstawionych na obrazku? (np. Pociąg jest nowoczesny i bardzo szybki. Chłopak jest wysoki i przystojny)
8.Co prawdopodobnie się stało zanim zrobiono przedstawione zdjęcie? (np. Postaci pokazane na obrazku pokłóciły się, lub też był wypadek...)
9.Jak jest umeblowane pomieszczenie pokazane na obrazku?
Można by wiele jeszcze dodać do opisu obrazka. Oczywiście zależy to od scenki na nim przedstawionej. Ale, tak jak wcześniej wspomniałam, wystarczy powiedzieć: kto/co jest na obrazku, i jaka czynność jest wykonywana.
Do obrazka są 2 pytania egzaminatora, a za odpowiedź na każde z nich można uzyskać od 0 do 2 punktów. Pytań tych nie będziesz znać. Otrzymasz sam obrazek, bez pytań.
Np. Do przedstawionego powyżej obrazka pierwsze pytanie będzie bezpośrednio z nim związane. Może ono brzmieć: “Are the adults in the picture teaching the children?” “Why do you think so?” (Czy dorośli na obrazku uczą dzieci? Dlaczego tak
uważasz?) Za pełną odpowiedź na to pytanie możesz uzyskać do 2 punktów. Natomiast drugie pytanie będzie pytaniem ogólniejszym, np. “Is childhood a happy period in people's lives?” (Czy dzieciństwo to szczęśliwy okres w życiu ludzi?) I również za pełną odpowiedź na to pytanie otrzymasz do 2 punktów.
Ponadto, egzaminator ocenia całą Waszą wypowiedź na egzaminie ustnym pod kątem umiejętności językowych. Da Ci za to od 0 do 5 punktów. Tu w ocenie pod uwagę weźmie wszystkie błędy, jakość Twojego języka, jego zaawansowanie i płynność wypowiedzi. Ogólnie oceniane są:
·treść Twojej wypowiedzi, czyli czy jest ona zgodna ze scenariuszem podanym w zadaniu (zadanie pierwsze) oraz Twoja umiejętność opisywania sytuacji, przedmiotów, osób, zjawisk (na obrazku) oraz wyrażenie i uzasadnienie swojej opinii (zadanie drugie)
·Twój język, czyli czy posługujesz się poprawną angielszczyzną przy realizacji obu zadań.
Za całość egzaminu możesz uzyskać do 20 punktów.

11.Czy mogę robić notatki przygotowując się do egzaminu?

Tak, oczywiście. Możesz z nich korzystać podczas swojej odpowiedzi. Ale nie przynoś swoich kartek. Na notatki otrzymasz specjalną kartkę z pieczęcią szkoły. Kartkę tę zostawiasz w sali egzaminacyjnej, nie możesz sobie jej wziąć na pamiątkę.

12.Ile mam czasu na odpowiedzi do każdego zadania?

Właściwie masz w sumie około 10 minut. Możesz samodzielnie określić ile czasu potrzebujesz na poszczególne zadania. Ale można wyliczyć ile czasu masz na każde z nich. A mianowicie: po 2 minuty na każdą rozmowę sterowaną (co daje w sumie 6 minut), 2 minuty na opis obrazka i 2 minuty na 2 pytania egzaminatora do obrazka. W sumie daje to 10 minut, czyli tyle czasu ile trwa egzamin.

13.Ile osób będzie ze mną w sali egzaminacyjnej?

Będziesz sam/a z komisją. Nie będzie z Tobą innych zdających.

14.Kto będzie w komisji na maturze ustnej?

Tak zwany przedmiotowy zespół egzaminacyjny. Oprócz anglisty z Twojej szkoły (być może będzie to Twój nauczyciel języka angielskiego) w komisji zasiądzie również Egzaminator Nowej Matury przeszkolony przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną). Będzie on/ona jednocześnie pełnić funkcję przewodniczącego komisji. A jako trzeci Twojej wypowiedzi słuchać będzie anglista wypożyczony na tę okoliczność z innej szkoły.

15.Ile procent muszę uzyskać na egzaminie, aby go zdać?

Wystarczy 30%

16.Kto przygotowuje egzamin z języka angielskiego?

Centralna Komisja Egzaminacyjna.

17.Czy w trakcie egzaminu mogę poprosić o powtórzenie pytania?

Tak. Egzaminator może powtórzyć lub sformułować inaczej zadane przez siebie pytanie. Natomiast nie może udzielać
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych, czy też ich komentować.

18.Czy mogę korzystać ze słowników podczas egzaminu?

Niestety nie. Musisz polegać tylko na sobie, swojej wiedzy...

19.Czy wyniki egzaminu pisemnego i ustnego są zapisywane oddzielnie na świadectwie maturalnym?

Tak, oczywiście. Wyniki są zapisane w formie procentów :)

20.Czy mogę podejść do reszty egzaminów jeśli nie zdam części ustnej?

Możesz podchodzić do reszty egzaminów, do tych pisemnych, jak i ustnych w ustalonych wcześniej terminach. A niezdany egzamin po prostu poprawisz w następnej sesji egzaminacyjnej. Masz na to zresztą 5 lat. Po upływie tego czasu trzeba zdawać maturę w pełnym zakresie.

21.Czy ocenę z egzaminu ustnego można poprawiać?

Niestety nie :( Poprawiać można tylko część pisemną. Jeśli np. pisałeś/aś maturę na poziomie podstawowym, a potem podszkoliłeś/aś sobie język, możesz poprawić swoją notę i w następnej sesji podejść ponownie do egzaminu. Również w przypadku, gdy chcesz poprawić swój wynik na tym samym poziomie, masz do tego pełne prawo. Niestety musisz
poczekać cały rok, aż nowe pokolenie abiturientów będzie zdawać swoją maturę.

22.Czy będę znać wcześniej pytania do obrazka czy będą one niespodzianką?

Niestety nie... Jedyne pytanie, jakie znasz zanim jeszcze wejdziesz na salę egzaminacyjną brzmi: “Describe the picture, please”. Natomiast dwa pozostałe pytania zna tylko komisja, a Ty je usłyszysz dopiero gdy ukończysz opisywanie ilustracji. Jedyne czego możesz się spodziewać jest to, że oba pytania będą dotyczyły scenki na obrazku: pierwsze z nich będzie bezpośrednio dotyczyć Twojej ilustracji, np. interpretacji zjawiska ze zdjęcia; drugie natomiast tylko pośrednio będzie dotyczyć zdjęcia, będzie bardziej ogólne, np. może dotyczyć Twoich opinii na temat zalet uprawiania sportu.

23.Czy mogę zmienić kolejność rozmów ze scenariusza?

Owszem, ale musisz wcześniej uprzedzić o tym komisję. Powiedz na przykład: “I'd like to start with the negotiation, please”. I po problemie.

Program Text to Speech

Polecam również darmowy program Sayz Me.
Program ten umożliwia przetworzenie tekstu na dźwięk.
Jest to program darmowy i dzięki niemu możesz z łatwością nauczyć się poprawnej wymowy.
Każdą rozmówkę, której się uczysz możesz wysłuchać w programie.
Jest to doskonała pomoc dla słabszych uczniów.

Zanim ściągniesz program, zerknij na Requirements ze strony sayzme.sourceforge.net
lub www.datafurnace.net.au/sayzme/html/documentation.html
Musisz ściągnąć Microsoft Speech API 4.0

Książki do matury z języka angielskiego

Korzystam z wielu książek do matury z języka angielskiego i raczej nie mam jednej jedynej, którą preferuję, zatem zaproponuję kilka.

Jedną z najlepszych propozycji dla maturzystów jest "Język angielski Matura" Poziom Podstawowy, autor: Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska (Pani, która szkoliła mnie na egzaminatora) Wydawnictwo Szkolne Omega.

Następną propozycją jest "Matura Plus" Podręcznik i Repetytorium - język angielski poziom podstawowy, autor: H.Q. Mitchell, wydawnictwo: MM Publications.

Polecam również:
"Matura z języka angielskiego Repetytorium" Longmana
"Oxford Repetytorium z języka angielskiego" Oxfordu
"Przewodnik dla maturzysty" Wydawnictwo Szkolne PWN

Słownik języka angielskiego

W internecie mamy wiele dostępnych słowników online, więc nawet nie musisz być wyposażony w papierową wersję słownika jeśli tylko masz łącze internetowe.
Ja osobiście polecam Fabrykę słów